رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان‌غربی گفت: ثبت نام دوره های علمی کاربردی از ۴ شهریور ماه ۹۹ از طریق سایت سنجش در رشته های کاردانی و از ۱۱ شهریور ماه ثبت نام دوره های کارشناسی شروع خواهد شد.