رییس پلیس‌راه آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی فاقد آزادراه است گفت: آذربایجان‌غربی دارای یک هزار و ۸۷ کیلومتر راه اصلی، ۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی و ۲۸۰ کیلومتر بزرگراه که تنها دو درصد جاده‌های استان بزرگراه است.