مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: در ۱۱ ماهه گذشته از میزان ۱۹ هزار ۶۶ فقره پرونده وارده به ۱۹ هزار و ۱۶ فقره پرونده رسیدگی و حکم متقضی صادر شده است.