یکی از پرستاران بیمارستان دولتی شهر ارومیه گفت: پرستاری از آن دست شغل هایی است که تنها با عشق می توان در آن ماند و ادامه داد اما اما متاسفانه با مشكل عدم‌پرداخت كارانه روبه‌رو هستیم و حتی گاها چشم اميدی هم به وعده و وعيد مسوولان نداریم.