تماشاچی کردن مردم در عاشورا و تاسوعا (همچون مردم کوفه درصحنه کربلا) به‌عنوان بدعتی نامیمون است که از گذشته به‌واسطه ساختار ایجادشده توسط مسئولان در این تجمع ایجادشده است.