مردم ارومیه و استان آذربایجان غربی نیز همزمان با دیگر ایرانیان به عزادارای در سوگ شهادت امام حسین و ۷۲ یار وفادارش پرداختند.