فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: هر روز بر اقتدار و عزت جمهوری اسلامی افزوده شده و این نتیجه رشادت و مجاهدت های فرزندان این سرزمین است .