حجت الاسلام و المسلمین قریشی گفت: با عمل به فرامین قرآن کریم ، مقاومت در برابر دشمنان و اتحاد میان مسلمانان، دشمنان اسلامی را از قدرت چیره شدن بر مسلمین باز داشته و به پیروزی خواهد رساند و نباید اجازه داد عده‌ای منافع خود را از برخی کشورهای مرتجع عرب تامین کرده و از آن به گاو شیرده تعبیر کنند.