همزمان با هفته نیروی انتظامی ،مراسم عصر خاطره «مرزبانان ناجا» با همکاری حوزه هنری آذربایجان غربی و مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ارومیه برگزار می شود.