همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی روز چهارشنبه، ۲۹ آبان‌ماه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار می شود.