دروازه بان اصلی تیم فوتبال نود ارومیه پس از برگزاری جلسه با مدیرعامل این باشگاه به جمع شاگردان بیاتلو اضافه شد.