استاندار آذربایجان غربی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی در رفع محرومیت از چهره برخی مناطق توزیع عادلانه اعتبارات بر اساس شاخص محرومیت و عقب ماندگی در روستاهای آذربایجان‌غربی است