به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس حوزه‌های علمیه به عنوان قطب و مرجع اصلی علم در جهان اسلام وارث و انتقال دهنده علوم مختلف، عقلی و نقلی و همه علوم مربوط به ابعاد مختلف حیات انسان، اعم از ابعاد فردی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و آثار برجای مانده از بزرگان […]