سرپرست موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه گفت: دانشجویان این دانشگاه موفق شدند تا کنون چهل مقام مختلف را در مسابقات سازه‌های ماکارونی در سطح کشور به دست آورند.