۵۰۱ صندوق اخذ رای در سطح آذربایجان‌غربی پیش‌بینی شده است