مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه گفت: با توجه به شیوع بیماری کورونا ویروس تمامی همایش‌ها و جشنواره‌های شهرداری ارومیه و سازمان‌ها و مدیریت‌های تابعه تا آخر اسفندماه لغو شدند.