آیت الله قریشی اظهار کرد: پس از رحلت امام (ره) بسیاری از دشمنان نظام در این خیال واهی بودند که رحلت رهبر وقت،انقلاب اسلامی و مردمی ایران را به زوال خواهد کشاند که با انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب آن هم تنها چند ساعت پس از رحلت امام (ره) این توطئه ها را در نطفه خفه کرد.