رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه گفت: هزار و ۲۴۳ مورد موقوفه متصرفی و ۱۹ موقوفه غیرمتصرفی در ارومیه وجود دارد.