دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کارخانجات آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه اوضاع معیشت ۷۰ درصد کارگران ایرانی وخیم است و مزد امسال کارگران زخم عمیقی بر دل آنها گذاشت چرا که در ۴۰ سال گذشته این کمترین افزایش دستمزد نسبت به تورم در کشور بوده است.