رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: بیش از ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند.