مدرس و کارشناس سواد رسانه‌ای نبود سواد رسانه‌ای و دشمن‌شناسی را یکی از مشکلات در رابطه با موضوع دختر آبی دانست و گفت: انتشار اخبار کذب و بدون منبع و واکنش‌های احساسی و دشمن‌شاد کن و نیز عدم درک جایگاه تأثیرگذاری چهره‌های از نقاط ضعف همیشگی سلبریتی ها است که بار دیگر خودش را نشان داد.