معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی آذربایجان غربی گفت: 70 درصد از فعالین صنایع دستی استان را بانوان تشکیل می دهند.