فرماندار تکاب از تخصیص ۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای عمران این شهرستان خبر داد.