حجت‌الاسلام عیسی برادری با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در رابطه با گام دوم انقلاب اظهار کرد: آنچه در این پیام مشهود است، اعتماد به جوانان در دهه پنجم انقلاب است و مخاطب اصلی مقام معظم رهبری نیز جوانان بوده که این دهه را فصل حرکت و کار قشر جوان دانسته‌اند.