عضو شورای استان دیالی عراق امروز شنبه از آغاز عملیات نظامی برای تعقیب داعشی ها در حوض الزور در شمال شرق این استان خبر داد.