استقبال پرشور آحاد مردم و جوانان از غرفه سازمان فضای مجازی سراج مرکز آذربایجان غربی همراه بود. نرم‌افزار واقعت مجازی سقا و سیر نمایشگاهی واقعیت افزوده خیمه‌گاه بهشت اردوگاه جهنم و ثبت‌نام انواع دوره‌های آموزشی از اهم فعالیت‌های سراج در این نمایشگاه بود.