معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از مبارزه با آفت سن غلات در سطح 86 هزار هکتاراز مزارع غلات استان در سال زراعی جاری خبرداد.