معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال غلات محصول عمده نزدیک به ۶۰ درصد از زمین های زراعی آذربایجان‌غربی است