. بنده تا الآن نه از جنابعالی و نه از سایر منتقدان صدا و سیما طرح کاربردیِ دقیق و جامعی برای تحول اساسی در صدا و سیما ندیده ام. خوشحال می شوم اگر طرح جامعی هست ارائه بفرمایید تا از آن استفاده شود.