مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از افتتاح فاز دوم ساختمان جدید پزشکی قانونی استان با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان خبر داد.