نماهنگ الان باید حرم باشم با صدای محمدرضا غنی زاده و شعر و موسیقی از میثم خنکدار تهیه شده است.