مدیر مرکز سواد مجازی سازمان سراج ادامه داد: ادبیات فیلترینگ، ادبیات مهندسان نرم افزار و سخت افزار است که در حوزه اجتماعی ورود پیدا کرده ولی باید عنوان شود پالایش اطلاعات و به نوعی با ادبیات خوبی با مخاطبانمان در فضای مجازی صحبت کرد.