محمود گلابدره‌ای متولد سال ۱۳۱۸ در شمیران بود و ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ در تهران درگذشت. او شاگرد جلال آل‌احمد بود و همیشه این نکته را می‌گفت و بعدها به دوست جلال تبدیل شد.