عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تلاش های مذبوحانه دشمن را با بیانیه راهبردی «گام دوم انقلاب» ناکام گذاشتند گفت:جوانان از پرکاربرد ترین و پرتکرار ترین و موکد ترین واژگانی است که در سراسر این بیانیه به چشم می خورد.