نماینده سابق مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بحث سازش در کشور مطرح نیست بلکه برخی به دنبال تسلیم در برابر آمریکا هستند و ما با سازش و تعامل مشکلی نداریم که در آن دو طرف نشسته و با یکدگیر مذاکره کنند و در حین آن امتیاز گرفته و امتیازی را نیز بدهند ولی تسلیم شدن را هرگز نخواهیم پذیرفت ...