مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ارومیه اعلام شد.