سال‌هاست که متولیان دولتی و شهرداری ارومیه به زیبایی رودخانه شهرچایی و ظرفیت گردشگرپذیری و تفریحی آن اهمیتی نمی‌دهند و لایروبی و زیباسازی بستر آن ‌مورد بی‌مهری قرار گرفته است.