امام جمعه ارومیه ‌عقب‌نشینی نمایندگان از طرح شفافیت آراء را مورد انتقاد قرار داد و گفت: افکار عمومی مردم حق دارد بداند یک نماینده در مجلس چگونه و به چه طرح ها و لوایحی چه رایی می‌دهد.