هنگامی که سم‌ها و آلاینده‌ها وارد بدن می‌شوند ، اول کبد و بعد کلیه‌ها اقدام به جذب آن‌ها از طریق خون می‌کنند و در مرحله بعد به کمک مکانیسم‌های گوناگون این سم‌ها را به بیرون از بدن هدایت می‌کنند که به این روند، پاک‌سازی خون یا سم‌زدایی گفته می‌شود .