نمایشگاه کتاب ارومیه از ۲۰ شهریور به مدت ۵ روز در پارک جنگلی با حضور عموم مردم و انتشاراتی از سراسر کشور برگزار شد.