هادی کیان مهر تهیه کننده مستند کفن مشکی گفت : مستند کفن مشکی در مورد شهید یوسف داورپناه ۱۷ بهمن در ارومیه رونمایی خواهد شد .