فرمانده انتظامی بوکان گفت: با نابودی بوته های شاهدانه در یک مزرعه در شهرستان بوکان، ۶۰۰ کیلوگرم ماده مخدره ماری جوانا کشف و ضبط شد.