فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: آمریکا با راه اندازی گروه های مختلف در نظر دارد بین اقشار مختلف قومیت ها اختلاف افکنی کند، پس این مردم ایران هستند که با قدرت بیش تر در مقابل این توطئه دشمن ایستادگی می‌کنند.