در روزهای اخیر، خبری در رسانه های غربی و صفحات مجازی منتسب به ضدانقلاب منتشر شده است که طی آن، با استناد به خبری در خبرگزاری دویچه وله آلمان به نقل از هفته نامه اشپیگل، مدعی شدند محموله مواد مخدری که اخیرا در ایتالیا کشف شده است، متعلق به ایران بوده و از بندر لاذقیه سوریه ارسال شده است.