در دو سال گذشته خصوصاً در ماه‌های بعد از محرم و صفر شاهد آن بودیم که به‌صورت دفعی و در بازه زمانی کوتاه انواع خواننده‌های درجه دوم و سوم با حضور در شهر ارومیه اقدام به اجرای برنامه‌های خودکرده‌اند . برنامه‌هایی که در فضای مجازی و همراه با هشتگ ارومیه ، شهر عزیز ما را به موجودی دیگر تبدیل نموده است .