سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بوکان گفت: طرح پلاک‌کوبی دام‌ با هدف دستیابی به آمار واقعی، ارتقای کیفی تولیدات و مبارزه با قاچاق برای نخستین بار در این شهرستان آغاز شد.