فرمانده انتظامی پیرانشهر گفت: ۵۰۱ قطعه لوازم گوشی تلفن همراه قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.