یک نکته جالب توجه در این گفت‌وگوها که به‌صورت اقتراح انجام شده و سوالات یکسان را در برابر افراد مختلف قرار داده، این است که تمام آنها مبتذل بودن «رحمان ۱۴۰۰» را به‌عنوان یک پیش‌فرض پذیرفته‌اند و نکته جالب‌تر اینجاست که همه آنها می‌گویند خودشان حاضر نیستند به‌همراه خانواده‌شان چنین فیلمی را تماشا ...