نوع اسمی که جوامع برای اجتماع خود تعیین می‌کنند تببین بینش و تلقی آن‌ها از زندگی اجتماعی است. انقلاب اسلامی بر پایه ارزش‌هایی همچون ایثار و جهاد استوار است. نام گذاری معابر و کوچه‌های شهر به نام شهدا نشان دهنده پایبندی جامعه به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.