رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: طبیعت و کلیه منابع موجود در آن متعلق به همه اقشار ملت است و وظیفه همگانی بر حفظ مراتع، جنگل‌ها و منابع طبیعی است و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.